Spor Bilimleri Fakültesi

 

 

KALİTE KOMİSYONU

 

Fakülte Temsilcisi: Arş. Gör. Dr. Yasemin ARI

Birim Temsilcisi: Dr. Öğr. Üyesi Duygu AKSOY (Beden Eğitimi ve Spor Öğr.)

Birim Temsilcisi: Dr. Öğr. Üyesi Başak EROĞLU (Spor Yöneticiliği)

Birim Temsilcisi: Öğr. Gör. Dr. Erhan KARA (Antrenörlük)