Spor Bilimleri Fakültesi

 

 

DEĞER VE İLKELERİMİZ

 

 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık
 • Hak ve sorumlulukların eşit bir şekilde paylaşılması
 • Sevgi, saygı ve dayanışma kültürüne sahip dürüst ve şeffaf yönetim anlayışı
 • Yüksek ahlaki ve insani değerleri benimseme
 • Sporu; sağlık, dostluk, kardeşlik gibi değerlerin aracı olarak görme
 • Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alan bilimselli
 • Öğretim elemanı, idari personel, öğrenci ve diğer çalışanların memnuniyetini sağlamak için gayret eder ve gerekli önlemleri alır.
 • Ülke çapında kaliteyi esas alarak, bilimsel yöntemlerle sorunları çözmeyi görev sayar.
 • Çevre hassasiyetleri ve sorunlarına en yüksek düzeyde duyarlılık gösterir.
 • Her zaman bilimsel düşüncenin üstünlüğünü savunur.
 • Katılımcılık ve özellikle paylaşımcılığı ön planda tutar.
 • Yönetimde şeffaflık ilkesini benimser ve önemser.
 • Adalet ve özgürlüklerin kullanılmasından yanadır.
 • Liyakat ilkesine önem verir.
 • Eğitimde sadece kuramlara değil uygulamaya da önem verir.
 • Kaynakları optimum etkinlikte kullanır.
 • Daima ilerleme ve yeniliği teşvik eder.